Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

§1.1 Sklep internetowy dostępny jest pod adresem Aversize.pl, a kontakt umożliwiany jest przez serwer Discord „Aversize”.

§1.2 Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i zgodnie z podstawami i zasadami opisanymi w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych, a także prawa osób, których dane dotyczą, oraz informacje dotyczące stosowania plików cookie i narzędzi analitycznych. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie, podanie danych (np. opinii, dodatkowych informacji do zamówienia) przez Usługobiorcę lub Klienta korzystającego ze sklepu internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§1.3 Definicje

§1.3.1 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia.

§1.3.2 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające do wstępnego zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi ze Sprzedawcą. Zamówienie może zostać anulowane lub usunięte zarówno przez Klienta, jak i Administratora sklepu przed zaakceptowaniem i opłaceniem przez Usługobiorcę.

§1.3.3 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§1.3.4 Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą lub zamierzającą skorzystać z Usług naszego Sklepu.

§2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

§2.1. W Sklepie Internetowym udostępnione są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

§2.1.1. Konto – możliwość korzystania z Konta uzyskuje się po kliknięciu przycisku „Zaloguj się” na stronie głównej.

§2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie w wiadomości prywatnej żądania do jednego z Administratorów strony.

§3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

§3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

§3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

§3.2.1. Procedura zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

§3.3 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§4 Sposoby i terminy płatności za produkt

§4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
§4.1.1 Płatność za pomocą PayPal (lub innych elektronicznych portfeli), Blik, przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, szybki przelew (PayU, Przelewy24, Tpay).
§4.2 Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówienie w ciągu 3 dni roboczych; w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§5 Reklamacja

§5.1 Reklamacja obowiązuje jedynie w przypadku lekkich poprawek lub za dodatkową opłatą zmian.
§5.2 Klient ma 3 dni od otrzymania usługi elektronicznej, aby zgłosić prośbę o poprawki.
§5.2.1 Zmiany można dokupić niezależnie od momentu wykonania zamówienia.
§5.3 Reklamacja nie obowiązuje w przypadku zniszczenia produktu lub po upływie 14 dni od chwili jego zakupu.

§6 Postanowienia

§6.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są zawierane w języku polskim.
§6.1.1 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.